Stany awaryjne zabytkowego budynku w ocenie architekta – inżyniera i potencjalne zagrożenia oraz problemy ochrony konserwatorskiej autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka XV Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej (EKIR 2016).

Nr 3 (707) 2001 - Biuletyn Urzędu Patentowego (Dział G - Fizyka)

Projektować od nowa czy wprowadzać zmiany Stanisław Karczmarczyk, Wiesław Bereza - Biuletyn Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (sierpień - wrzesień 2010)

Numerical simulation of local instabilities of membranes reinforced with cables Marek Stanuszek, Wiesław Bereza - 9th International Conference 'Shell Structures, Theory and Applications' (9th SSTA 2009), Jurata, Poland (2009)

Numerical modelling od tension system with unilateral constrains Marek Stanuszek, Wiesław Bereza - 8th. World Congress on Computational Mechanics, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008),

Zastosowanie odciążających płyt dennych w obiektach istniejących Wiesław Bereza - VII Międzynarodowa konferencja naukowo - techniczna Problemy Projektowe w Kontekście Nowych Technologii Budowlanych, Kraków, Polska (2007)

Konstrukcja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - Kraków Stanisław Karczmarczyk, Piotr Sych, Wiesław Bereza - The International Conference The Sacred Building in the Wyszechrad Group Countries, Cracow, Poland (2003)

Gailestingojo Dievo Baznycios ansamblio Lagievnikuose Konstrukcija Stanisław Karczmarczyk, Piotr Sych, Wiesław Bereza - NAUJA STATYBA, 2003/5

Local stability of flexible membranes under concentrated loads - FEM analysis Marek Stanuszek, Wiesław Bereza - European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS 96) Paris, France (1996), Vol. 4, pp. 103 - 107

Konstrukcja zespołu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Stanisław Karczmarczyk, Piotr Sych, Wiesław Bereza - Inżynieria i Budownictwo

FEM analysis of large deformations of pneumatic shells under concentrated loads Wiesław Bereza, Marek Stanuszek - XII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa-Zegrze, Poland, 1995

Sukiennice - problemy ochrony, badań i modernizacji Stanisław Karczmarczyk, Wiesław Bereza - XII Konferencja naukowo - techniczna Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych (REMO 2006), Wrocław - Kliczków, Polska (2006)

Zastosowanie taśm kompozytowych z włókna węglowego do wzmocnienia zabytkowych stropów żelbetowych w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Wiesław Bereza, Stanisław Karczmarczyk - VI Międzynarodowa konferencja naukowo - techniczna Problemy Projektowe w Kontekście Nowych Technologii Budowlanych, Kraków, Polska (2005)

2010©KB-Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.