KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o.

Zarząd

dr inż. Stanisław Karczmarczyk
Prezes

dr inż. Wiesław Bereza
Prokurent