Kontakt

Spółka:

KB-Projekty Konstrukcyjne Sp. z o. o.
Ul. Łokietka 8C/70
30-010 Kraków
NIP 9452081059
Nr rach.  19 1440 1127 0000 0000 0633 5958

Kontakt:
tel. +48 (12) 431 04 49
fax. +48 (12) 631 90 89
sekretariat@kb-projekty.com.pl

Skontaktuj się z nami