Inwestycja:

Ocena stanu zachowania zewnętrznych ścian Barbakanu oraz prace zabezpieczające i konserwatorskie w Barbakanie

Lokalizacja:
Basztowa, 30-547 Kraków

Zleceniodawca:

Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie
Spółka Akcyjna
Józefa 40, 31-056 Kraków