Inwestycja:

Oceny możliwości adaptacji istniejącego układu nośnego budynku dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji muzealnych.

Lokalizacja:
al. marsz. Ferdynanda Focha 1
30-111 Kraków

Zleceniodawca:
Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1,
30-062 Kraków

Oceny możliwości adaptacji istniejącego układu nośnego budynku dawnego hotelu „Cracovia”