Inwestycja:

Badania, pomiary oraz ocena zachowania ustroju nośnego skrzydeł ołtarza Wita Stwosza wraz z ogólną oceną ustroju nośnego ołtarza

Lokalizacja:
plac Mariacki 5, 31-042 Kraków

Inwestor:
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37,
00-379 Warszawa