Inwestycja:

Ekspertyza stanu technicznego wraz z pracami zabezpieczającymi oraz pracami naprawczymi budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder  w Niepołomicach

Lokalizacja:
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice

Zleceniodawca:
Gmina Niepołomice
Pl. Zwycięstwa 12,32-005 Niepołomice