Inwestycja:

Wykonanie prac zabezpieczających budowy budynku usługowego (biurowo-komercyjnego) w Krakowie przy ul. Opolskiej 100 w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wstrzymującego wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Lokalizacja:
Vinci Office Center, Opolska 100, 31-323 Kraków

Zleceniodawca:
Centrum Biurowe „VINCI” S. z o. o.
Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
ul. Mazowiecka 131