Inwestycja:

Ocena bezpieczeństwa ruin wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby obsługi ruchu turystycznego Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Lokalizacja:
Ujazd 73, 27-570 Ujazd

Zleceniodawca:
TEKA Studio Architektoniczne Tomasz KulsUl. Górnośląska 5/5 00-443 Warszawa